Track Tec S.A.

http://tracktec.eu/ Branża
Adres Track Tec S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Poland

Pierwszym wsparciem Track Tec było przekazanie środków finansowych krajowej OPP, uprawnionej do pomocy Ukrainie.

Uzyskaliśmy informację, że szpital kliniczny we Lwowie, leczący także rannych w wyniku działań wojennych na Ukrainie ma niewystarczającą ilość karetek, a posiadane są kilkunastoletnie, zdecydowaliśmy o zakupie 2 fabrycznie nowych, w pełni wyposażonych medycznie ambulansów i przekazaliśmy je szpitalowi na Ukrainie, korzystając z pomocy rządowej agencji RARS.

Kolejnym naszym wsparciem będzie pokrywanie kosztów akademików dla grupy młodzieży ukraińskiej, rozpoczynającej studia na polskiej uczelni technicznej. Studentom tym zaoferujemy również praktyki/staże, a także pracę w naszych zakładach.

W sposób ciągły zatrudniamy w naszych zakładach pracowników z Ukrainy.

Z uwagi na profil produkcji Track Tec: wyroby dla infrastruktury kolejowej i tramwajowej oraz wykonawstwo robót w tej infrastrukturze, jesteśmy gotowi wziąć udział w odbudowie sieci kolejowej Ukrainy.