Totalizator Sportowy

https://www.totalizator.pl/ Branża
Adres ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Polska

Pomoc Ukrainie

Totalizator Sportowy

Totalizator Sportowy zaangażował się w pomoc Ukrainie zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wsparcie akcji podejmowanych przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację Totalizatora Sportowego, której jest fundatorem.

Jeśli chodzi o pomoc bezpośrednią, jest to szereg różnorodnych działań, do których należą: zapewnienie pobytu 45 uchodźcom w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Krynicy-Zdroju czy przekazanie dla Caritas Lwów samochodu VW Transporter. Przy partnerstwie Totalizatora Sportowego – w ramach całego Europejskiego cyklu „Mecz o Pokój” – odbył się mecz charytatywny Legia Warszawa – Dynamo Kijów. Z inicjatywy firmy oraz partnerów z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii wykluczono z międzynarodowych organizacji branżowych (European Lotteries oraz World Lottery Association) loterie rosyjskie i białoruskie. Kluczowym działaniem była organizacja Zakładów Specjalnych Totalizatora Sportowego, z których cały przychód został przekazany na pomoc Ukrainie w ramach nowoutworzonej Fundacji Totalizatora Sportowego. Łącznie dzięki graczom LOTTO zebrano ponad 4,7 mln zł. We wspieraniu Ukrainy Totalizator Sportowy wykorzystał również swoje wewnętrzne i zewnętrzne kanały komunikacji (strony www oraz media społecznościowe), poprzez które promował serwis www.pomagamukrainie.gov.pl. Ponadto spółka zapewnia opiekę psychologiczną swoim pracownikom pochodzenia ukraińskiego i zachęca do angażowania się w zbiórki wewnętrzne oraz zewnętrzne, a także do oddawania krwi w Centrach Krwiodawstwa w całej Polsce.

Totalizator Sportowy zaangażował się także w działania prowadzone przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, w tym do programu Wolontariatu Pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina!”. Ponadto firma umożliwiła chętnym pracownikom udział w wolontariacie w punkcie pomocy na terenie Dworca Zachodniego, który zapewniał uchodźcom bezpłatną pomoc prawną, możliwość wykonania darmowych połączeń telefonicznych czy poczekalnię z ciepłym posiłkiem. Ponadto zaangażowani pracownicy otrzymali dodatkowy czas wolny na działania związane z niesieniem pomocy Ukrainie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wraz z Fundacją LOTTO spółka realizowała również bieżące zakupy w postaci najbardziej potrzebnych rzeczy i produktów dla uchodźców.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, powołana przez Totalizator Sportowy, wspiera spółkę

w realizacji jej misji społecznej i pozwala na zaangażowanie firmy w wiele inicjatyw społecznych. Jednym z filarów działalności Fundacji LOTTO są filantropia i wolontariat, dlatego były to główne obszary organizowanej pomocy na rzecz Ukrainy. Fundacja, poza bieżącą pomocą uchodźcom, jaką są zakupy pierwszej potrzeby i różnego rodzaju zbiórki, stworzyła specjalne programy dedykowane pomocy Ukrainie. Jednym z nich jest „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina”, czyli program wolontariatu pracowniczego. Polega on na zgłoszeniu pomysłu na pomoc, a następnie po odpowiednim rozpatrzeniu – zrealizowaniu projektu wolontariackiego. Szczegóły na www.fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy. Fundacja stworzyła także specjalny program grantowy pt. „Dzieci Ukrainy”, którego celem jest wsparcie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Więcej na na stronie www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy. Kolejną formą wsparcia są darowizny finansowe – 200 tys. zł dla Caritas Polska, 200 tys. dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 50 tys. zł dla Fundacji Global Compact Poland. Ważną akcją pomocową dla uchodźców był działający w marcu punkt pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, który funkcjonował przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W jego obsługę byli zaangażowani wolontariusze, w tym m.in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Na miejscu można było odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielony został także pokój dla matki z dzieckiem i miejsce zabaw dla dzieci. Punkt zapewniał także pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych. Działało tam łącznie ponad 200 wolontariuszy, a ze wsparcia skorzystało ponad 4800 uchodźców. Ponadto Fundacja – przy pomocy wolontariuszy – zrealizowała przewóz 40 uchodźców z Warszawy do Szwecji.

Fundacja Totalizatora Sportowego

Powołana przez Totalizator Sportowy Fundacja powstała przede wszystkim z potrzeby ogromnej pomocy, jakiej nieustannie wymagają uchodźcy, którzy uciekli do Polski z Ukrainy objętej wojną z Rosją. Projektem inaugurującym powstanie Fundacji Totalizatora Sportowego jest program pomocowo-rozwojowy „Wygraj Rozwój”, utworzony wspólnie z firmą Manpower. W jego ramach 4000 osób z Ukrainy otrzyma szansę na nową pracę. Projekt zakłada naukę języka polskiego, szkolenie zawodowe i zaproszenie do procesu rekrutacyjnego. Dla pracodawców i osób z Ukrainy udział w programie jest bezpłatny. Środki, którymi operuje Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach programu „Wygraj Rozwój”, zostały pozyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych organizowanych przez Totalizator Sportowy w marcu i kwietniu 2022 roku. Dzięki graczom zebrano wówczas ponad 4,7 mln zł. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) została przeznaczona na cel społeczny, jakim jest właśnie wsparcie uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowo, Fundacja Totalizatora Sportowego wzięła udział w charytatywnym wyścigu konnym Westminster Day Charity Race 2022, wygrywając 3500 zł, które w całości postanowiła przekazać na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Fundacja będzie realizowała dodatkowe cele, takie jak: podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i opieki socjalnej; wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce, w tym integracji cudzoziemców; prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz działalności wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej na rzecz dzieci i młodzieży. Do celów statutowych Fundacji należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

a także działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości narodowych. Istotnym obszarem działań nowopowstałej Fundacji będzie także wspieranie dialogu międzykulturowego wśród polskich obywateli i mniejszości narodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.