Siemens Polska

Branża

Już w pierwszych dniach po wybuchu wojny w Ukrainie osoby pracujące na co dzień w Siemens Ukraina, mogły znaleźć schronienie u nas w Polsce. Jako firma pomagaliśmy w organizacji zakwaterowania, wyżywienia oraz innych niezbędnych spraw potrzebnych tym osobom i ich rodzinom by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Osoby te mogą również korzystać z naszych biur, aby kontynuować swoją pracę, o ile jest to nadal możliwe.

Niektóre z goszczonych osób zdecydowały się zaaplikować na otwarte stanowiska i dołączyły do Siemens Polska. Dzięki Specustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogliśmy szybko i bez przeszkód zatrudnić te osoby.

Siemens jako firma oraz sami pracownicy jako osoby prywatne – zebrał na rzecz Ukrainy i Ukraińców ponad 8,5 miliona euro w ramach fundacji Siemens Caring Hands oraz ponad 130 tysięcy złotych zgromadzone tylko w ramach spółek z Grupy Siemensa w Polsce.

Otworzyliśmy we współpracy z m. st. Warszawa długoterminowe centrum pobytowe dla uchodźców na terenie biura na ul. Żupniczej. Zakwaterowanie znajdzie tam blisko 160 osób. Z kompleksu biurowego Siemensa została wydzielona przestrzeń o łącznej powierzchni ok. 2600 mkw, podzielona na odrębne pokoje, które zapewnią prywatność poszczególnym rodzinom. Przedstawiciele operatora, warszawskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych, podkreślają, że centrum pobytowe Siemensa ma także pomóc obywatelom Ukrainy w usamodzielnianiu się. W tym celu przygotowano rozbudowany program integracyjny

Co robimy oprócz tego lokalnie w Polsce:

  • finansujemy zakwaterowanie od początku wojny, do końca września
  • udostępniamy bezpłatny sklep spożywczy na terenie Siemensa
  • pomagamy w codziennych potrzebach, lekarz, szkoła itp.
  • wysłaliśmy żywność do Kijowa (kilkadziesiąt ton)
  • zorganizowaliśmy sieć wolontariuszy, którzy opiekują się uchodźcami
  • wesprzemy polskie NGO’sy kwotą blisko stu tysięcy euro