Scalac Sp.zo.o.

https://scalac.io/ Branża
Adres Czesława Miłosza 9/9
80-126 Gdańsk
Polska

Scalac zaangażował się w pomoc, od samego początku wojny. Jak zawsze, wszystko, co się u nas dzieje, dzieje się z inicjatywy pracowników, z inicjatywy zespołu. W pierwszej kolejności zadbaliśmy o naszych kolegów i koleżanki pochodzące z Ukrainy. Przygotowaliśmy także pomocny manual dla osób chcących pomagać – ze wskazówkami i kontaktami, aby było im łatwiej poruszać się w gąszczu informacji.

Ważnym dla nas działaniem było pełnienie roli wolontariuszy na Dolnej Bramie 8, który był pierwszym punktem kontaktu w Gdańsku. Nasz zespół, aktywnie pomagał logistycznie i informacyjnie na miejscu.

Kiedy nastąpiła potrzeba, przy jednym z większych, nocnych transportów, w sposób natychmiastowy podjęliśmy decyzję o zakupie żywności, której na tamtą chwilę po prostu brakowało w magazynie.

Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, z której finansowaliśmy różne inicjatywy – od wyżywienia ukraińskich dzieci w jednej z gdańskich szkół poprzez dofinansowanie transportu humanitarnego organizowanego przez jednego z naszych byłych już pracowników. Ponadto, firma przekazała darowiznę w formie komputerów dla Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation pomagającej uchodźcom, a także zakupiła i przekazała darowiznę w postaci wody mineralnej potrzebnej wolontariuszom świadczącym pomoc w sklepach społecznych Take & Go w Gdańsku, koordynowanych przez UP Foundation. Kluczem były dla nas realne, na bieżąco zgłaszane potrzeby. Razem zbieraliśmy i razem wydatkowaliśmy środki. W każdy rodzaj opisanej pomocy zaangażowany był w pełni Prezes Scalac, który jest zawsze dobrym duchem podobnych inicjatyw i daje osobisty przykład. Dla nas to wszystko drobne działania.