Polenergia S.A.

https://www.polenergia.pl/ Branża
Adres Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Polska

Grupa Polenergia czynnie angażuje się w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

W ramach akcji #solidarnizUkrainą zrealizowanych zostało już ponad 40 inicjatyw pomocy doraźnej i długoterminowej. Pomoc ta jest opracowywana w taki sposób, aby niosła długofalowo pożytek dla najbardziej potrzebujących. Dlatego też nasze wsparcie było i jest nadal, planowane na wielu płaszczyznach.

Na samym początku przekazywane było wsparcie doraźne, czyli szybkie działania odpowiadające na naglące potrzeby w postaci przygotowywania posiłków, organizowania wyprawek szkolnych. Zaraz potem zaczęliśmy organizować dach nad głową dla tych, których wojna zmusiła do opuszczenia ojczystej ziemi. Tego typu pomoc była przekazywana jednorazowo w formie wsparcia finansowego potrzebnego do dokonania adaptacji powierzchni mieszkalnych. Są jednak i takie miejsca, gdzie wsparcie finansowe jest przekazywane cały czas. Polenergia pokrywa koszty mediów, wyżywienia, lekarstw i innych niezbędnych środków do życia.

Zorganizowaliśmy zbiórki darów oraz sfinansowaliśmy dodatkowe etaty psychologów i animatorów pracujących z dziećmi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Wspólnie z Gminą Nowa Sarzyna zorganizowany został wakacyjny pobyt ukraińskich dzieci z Kołomyi, a z Gminą Sulechów uruchomiona została nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy trafili do województwa lubuskiego.

Pomaganie niesie za sobą dużą odpowiedzialność, którą my jako Grupa Polenergia zobowiązaliśmy się podjąć. Dlatego staramy się realizować nasze działania sumiennie i odpowiedzialnie, wszędzie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.