PepsiCo Polska

https://www.pepsicopoland.com/ Branża
Adres Plac Konesera 12
03-736 Warszawa
Polska

WSPARCIE PEPSICO DLA UKRAINY

Fundacja PepsiCo, charytatywne ramię firmy, przekazała 650 tysięcy dolarów na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest jej lokalnym partnerem. Środki te są już przeznaczane na pomoc ukraińskim uchodźcom z obszarów dotkniętych działaniami wojennymi. Dodatkowo Fundacja PepsiCo podwaja wartość każdej wpłaty dokonanej przez wszystkich pracowników PepsiCo na rzecz konkretnych organizacji non-profit – w tym PCK -niosących pomoc dotkniętym działaniami zbrojnymi.

PepsiCo Polska realizuje plan pomocy dla społeczności ukraińskiej oparty na 4 filarach:

1. WSPARCIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW Z UKRAINY

Siłą PepsiCo są ludzie, a działania naszych pracowników są najlepszym potwierdzeniem tych słów.

  • Opiekunowie. Ponad 500 pracowników PepsiCo Ukraina oraz członków ich rodzin znalazło w Polsce schronienie przed wojną. 170 kierowców – pracowników PepsiCo Polska – zgłosiło gotowość przewożenia uchodźców z granicy, udzielając im wsparcia logistycznego oraz opieki. Nasza firma zapewnia im zakwaterowanie, wyżywienie oraz pomoc finansową.
  • Motel PepsiCo. W cztery dni woluntariusze z PepsiCo przekształcili dawne Biuro Główne PepsiCo w Warszawie przy ul. Zamoyskiego na w pełni funkcjonujący motel. Pieczę nad nim sprawują nasi współpracownicy, a docelowo motel może pomieścić nawet 150 osób. Od początku jego funkcjonowania do końca marca znalazło w nim schronienie ponad 60 gości – naszych kolegów i koleżanek z PepsiCo Ukraina wraz z rodzinami i zwierzęcymi przyjaciółmi. Najmłodszy mieszkaniec motelu ma 10 miesięcy, a najstarszy 83 lata.
  • Zbiórki i zrzutki. Setki pracowników z naszych fabryk i biur angażują się też w lokalne, oddolne działania, wspierając najbliższe im organizacje społeczne zaangażowane w pomoc Fabryki PepsiCo szczególnie wspierają rodziny pochodzących z Ukrainy pracowników PepsiCo Polska, którym pomagają w logistycznych i organizacyjnych aspektach przedostania się do bezpiecznych miejsc. Wielu z naszych pracowników przyjęło również Gości z Ukrainy do swoich domów.
  • Wsparcie dla Magazynu PCK w Warszawie: Zespół logistyki PepsiCo Polska połączył siły z firmą ID Logistics Polska, operatorem logistycznym naszych magazynów, by od podstaw zorganizować powierzchnię ponad 2,3 tys. m2 magazynu wynajętego przez PCK w Warszawie. Obecnie pracownicy PepsiCo na bieżąco wspierają PCK nie tylko w logistyce wielkopowierzchniowej, ale również w wysyłce transportów z pomocą w Polsce i miastach Ukraińskich.

2. WSPARCIE RZECZOWE DLA LUDNOŚCI Z UKRAINY

PepsiCo uruchomiło platformę komunikacyjną, której celem jest aktywne zaangażowanie pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pracownicy mogą deklarować chęć udziału w konkretnych akcjach lub zgłaszać potrzebę pomocy od naszej firmy. Wszystkie podejmowane inicjatywy są wspierane od strony logistycznej przez PepsiCo Polska.

3. WSPARCIE INICJATYW ORGANIZOWANYCH PRZEZ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

W każdym z czterech zakładów produkcyjnych udostępniona została lista działań, w które angażuje się PepsiCo w Polsce. Specjalnie powołany komitet na bieżąco koordynuje przekazywanie darów produktowych i rzeczowych osobom potrzebującym, a także zgłaszającym się organizacjom realizującym pomoc dla obywateli Ukrainy.

4. WSPARCIE FINANSOWE

Oprócz przekazania przez Fundację PepsiCo wspomnianej wyżej kwoty 650 tys. dolarów i uruchomienia globalnej zbiórki dla pracowników, PepsiCo Polska kontynuuje partnerstwo z PCK.

Pracownicy PepsiCo Polska zorganizowali także 6 sesji warsztatowych w ramach programu grantowego Give Together. W prowadzonych przez PCK sesjach wzięli udział pracownicy zarówno biura głównego w Warszawie jak i biura usług wspólnych w Krakowie. Zgodnie z zasadami programu grantowego Fundacja PepsiCo przekazuje 10 tys. dolarów za obecność ponad 100 pracowników na każdym z Warsztatów. Podczas 6 spotkań udało nam się zebrać dodatkowe 60 tysięcy dolarów na rzecz PCK.

Fundacja PepsiCo wspiera również finansowo organizacje charytatywne w Ukrainie, Mołdawii, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech. Łączna wartość udzielonej pomocy to ok. 4 mln dolarów amerykańskich.