OMEGA PILZNO ITiS Godawski&Godawski sp. z o. o.

https://omega-pilzno.com.pl/ Branża
Adres ul. Kraszewskiego 44
39-220 Pilzno
Polska

Firma OMEGA Pilzno, jako operator logistyczny, posiadający magazyny i baze transportową w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą, wielokrotnie angażował się w pomoc, świadcząc swoje usługi nieodpłatnie, lub na ryczałtowych opłatach.

Już w marcu 2022 Omega PILZNO, w uzgodnieniu z Ambasadą Ukrainy, udostępniła powierzchnię magazynową w Rzeszowie, na gromadzenie pomocy humanitarnej, która napływała i nadal napływa z całej Europy, Wielkiej Brytanii, a także USA czy Kanady.

Nasz obiekt logistyczny znalazł się na liście rekomendowanych magazynów dla instytucji pomocowych, czy firm prywatnych, które wysyłały hurtowe ilości pomocy – materiałów pierwszej potrzeby, żywności z długim terminem ważności, artykułów higienicznych etc.

Wielokrotnie również realizowaliśmy nieodpłatnie transporty całopojazdowe towarów pomocowych z UE i Wielkiej Brytanii do rejonów przygranicznych, gdzie odbierane były one przez ukraińskich przewoźników. W miarę rozwoju wydarzeń, dostarczaliśmy także towary pomocowe bezpośrednio do Lwowa.

Jako przykład akcji, gdzie transport z naszej strony miał istotne znaczenie, było wsparcie wydawnictwo Eurologistics i Fundacji de Arte zbiórki produktów medycznych dla Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Mając świadomość strategicznego położenia naszych obiektów logistycznych, chcemy dalej angażować się w projekty, których celem jest wsparcie obywateli Ukrainy i odbudowa tego kraju, co jest niezbędne po zakończeniu konfliktu zbrojnego.