Nestlé Polska

https://www.nestle.pl/ Branża
Adres Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
Szwajcaria

Nestlé Polska – solidaryzując się z narodem ukraińskim i 5800 pracownikami w tym kraju – koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom, a także niesieniu pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym z Ukrainy.

Dotychczas firma wsparła ponad 1000 pracowników i ich bliskich. Już w pierwszych dniach zapewniono transport, zakwaterowanie, niezbędne rzeczy, a także wsparcie psychologiczne i prawne. Z myślą o uchodźcach stworzono punkty recepcyjne oraz tymczasowego pobytu: w Warszawie oraz Rzeszowie. Uruchomiono infolinię dla pracowników Nestlé Ukraina i przygotowano poradnik dla osób, które opuściły kraj. W pomoc zaangażowały się zespoły pracowników z fabryk firmy w całej Polsce, udzielając schronienia uchodźcom, organizując zbiórki potrzebnych rzeczy, produktów czy zabawek – szereg inicjatyw podjęli pracownicy zakładów w Nałęczowie, Kargowej, Kaliszu, Rzeszowie, Nowej Wsi Wrocławskiej.

Nestlé Polska przekazuje pomoc zarówno we współpracy z administracją centralną – Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, jak i organizacjami pozarządowymi – Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK, Federacja Polskich Banków Żywności. Za ich pośrednictwem firma przekazuje produkty żywnościowe i napoje, które trafiają do potrzebujących zarówno w Ukrainie, jak i do uchodźców w Polsce. Dodatkowo, wspólnie z PCK uruchomiono pracowniczą zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy, a firma podwaja wpłacaną kwotę darowizny. Poprzez Fundację Viva! dostarczana jest ponadto karma dla zwierząt uchodźców. Firma współpracuje również z lokalnymi interesariuszami przekazując darowizny produktowe do ośrodków, organizacji lokalnych czy instytucji, które wspierają Ukraińców. Dotychczas przekazano ponad 700 ton produktów o łącznej wartości 13 milionów złotych.

Dalsze informacje: https://www.nestle.pl/wsparcie-dla-obywateli-ukrainy