MullenLowe Group

http://mullenlowe.pl/ Branża
Adres Ul. Domaniewska 39
Budynek Nefryt
Warsaw
02-672 Poland

W ramach pomocy przekazaliśmy 100 tys. Związkowi Ukraińców w Polsce. Ponadto bezterminowo zatrudniliśmy pracownicę z kijowskiego oddziału firmy.