LTTM (LifeTube, TalentMedia, Gameset)

https://lttm.pl/
Adres Mangalia 2A
02-758 Warszawa
Polska

LifeTube (należący od grupy LTTM) od początku wojny w Ukrainie angażuje się akcje pomocowe. W marcu 2022 spółki należące do holdingu Mediacap przekazały łącznie 100 000 zł na pomoc Ukrainie. Powstały również nowe miejsca pracy i stanowiska dla ukraińskojęzycznych osób.

Jednocześnie LifeTube – jako największa sieć partnerska dla digital influencerów w Europie Środkowej – wystartował z programem pomocy dla ukraińskich twórców internetowych i influencerów, rezygnując z pobierania swojego honorarium z ich przychodów.

W ramach współpracy z LifeTube twórcy otrzymują wsparcie techniczne, pomoc z rozwojem kanału, budowaniem społeczności i zarabianiem na swoich treściach. Sieć zapewnia także sprzęt i przestrzeń niezbędną do tworzenia. LifeTube zrezygnował z pobierania prowizji od ukraińskich twórców.

Sieć nawiązała również strategiczne partnerstwo z organizacją „Manifest” – portalem zrzeszającym ukraińskojęzycznych influencerów i autorów, promującym ukraińską kulturę.