Lidl Polska

Lidl Polska z uwagą śledzi rozwój wydarzeń na Ukrainie oraz na bieżąco podejmuje działania pomocowe. Łącznie, jako Grupa Schwarz, do której należy m.in. Lidl Polska, przekazaliśmy darowizny rzeczowe i finansowe na kwotę ponad 47 mln zł. Były one przeznaczone na rzecz osób doświadczających kryzysu uchodźczego i skierowane do organizacji pomocowych takich jak Caritas Ukraina, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna oraz wielu mniejszych, lokalnych podmiotów.

W sklepach Lidl Polska nieustannie trwają również zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska. Do tej pory przekazaliśmy tym organizacjom prawie 640 ton artykułów żywnościowych i kosmetycznych, które zostaną przeznaczone na rzecz pomocy Ukrainie. Dodatkowo w sklepach umieszczone były plakaty odsyłające do strony pomagamukrainie.gov.pl, gdzie można było znaleźć informacje o formach wsparcia.

W celu pomocy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy, jako jedna z pierwszych firm zdecydowaliśmy się publikować wybrane ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim oraz zapewniać naukę języka polskiego nowozatrudnionym pracownikom. Prowadzone rekrutacje do tej pory zaowocowały zatrudnieniem 170 pracowników z Ukrainy, a nowe wakaty cały czas są oferowane.

Firma proponuje wszystkim kandydatom, niezależnie od narodowości, wysokie wynagrodzenia – wyższe niż średnie płace w handlu oraz szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Co więcej, w Lidlu funkcjonuje infolinia pomocowa dla pracowników z Ukrainy prowadzona w ich językach narodowych. Deklarujemy także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy są zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.