Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.

https://www.lukladek.pl/ Branża
Adres ul. Fabryczna 7a
57-540 Lądek-Zdrój
Polska

LUK spółka z o. o. zaangażowała się w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie organizując transport niezbędnych produktów do Ukrainy oraz organizując zbiórki rzeczowe i pieniężne, które zostały przeznaczone na pomoc lokalną dla osób szukających schronienia.