KRUK S.A.

https://pl.kruk.eu/ Branża
Adres ul. Wołowska 8
51-116 Wrocław
Polska

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, Grupa KRUK przekazała 320 tys. EUR na wsparcie działań pomocowych dla Ukrainy. Środki te zostały podzielone pomiędzy kraje, w których działa Grupa KRUK i graniczą one z Ukrainą. Większość tych środków została przekazana spółce KRUK S.A. na realizację działań pomocowych w Polsce. Celem przewodnim tych działań jest długoterminowe wsparcie organizacji i fundacji, które już pomagają osobom z Ukrainy w znalezieniu zakwaterowania, zatrudnienia, wyżywienia, zapewnieniu zdrowia, pomocy prawnej, wsparcia psychologicznego itp.

KRUK S.A. przekazała finansowe wsparcie Fundacji ZOBACZ MNIE, która po wybuchu wojny zaopiekowała się drużyną młodych piłkarzy z Kijowa i ich rodzin. Fundacja ta współtworzyła Dom Ukraiński we Wrocławiu, w którym zamieszkało około 200. uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. W ramach wolontariatu pracowniczego KRUK włączył się w różne prace związane ze stworzeniem i przygotowaniem Domu Ukraińskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami z Ukrainy, które tam mieszkają i robimy, co w naszej mocy, aby odpowiadać na ich potrzeby.

Ponadto KRUK przekazał również sprzęt elektroniczny, jak laptopy, telefony, tablety ze specjalnie przygotowanym ukraińskim systemem operacyjnym, który ma umożliwić i ułatwić naukę dzieciom z Ukrainy, podopiecznym Fundacji. W Domu Ukraińskim jest szkoła, w której uczą nauczyciele z Ukrainy.

Ponad to KRUK przekazał też środki pieniężne m.in. na wsparcie działań zespołu ds. Ukrainy powołanego w UN Global Compact Network Poland, działania Fundacji BloomPro, która organizuje warsztaty dla mam i kobiet z Ukrainy czy Fundacji Nienieodpowiedzialni pomagającej w zakwaterowaniu czy transporcie uchodźców ze wschodniej granicy. Spółka KRUK odpowiedziała też na zbiórkę Pracodawców RP i Fundacji Siepomaga „Pomoc dla Ukrainy”, z której środki zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Pracownicy KRUKa wzięli również udział w „Biegu dla Ukrainy”, z którego dochód został przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej.

Spółka wyszła też naprzeciw różnym inicjatywom zgłaszanym przez pracowników, którzy w swoim wolnym czasie od pierwszych dni po wybuchu wojny w Ukrainie angażują się w różne inicjatywy pomocowe. Zadbaliśmy o przygotowanie specjalnego kanału komunikacji, dzięki któremu możemy koordynować i wspólnie wspierać te wszystkie działania. Nasi pracownicy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, również mogą korzystać z wolontariatu pracowniczego na czas adaptacji ich gości w naszym kraju. Przekazaliśmy też laptopy z ukraińskim systemem operacyjnym dzieciom i młodzieży, które są wśród tych gości, aby m.in. mogły kontynuować naukę zdalną. Dodatkowo firma wspierała indywidualne działania pomocowe swoich pracowników – od zbiórki ubrań, żywności, przyborów szkolnych po pomoc z zakwaterowaniem czy transportem osób, które uciekły przed piekłem wojny w Ukrainie.

Warto dodać, że zaangażowanie w działania pomocowe zostało dostrzeżone przez zewnętrzne podmioty i podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. znalazł się w gronie 13 laureatów wyróżnienia „Wektory Serc” podczas gali zorganizowanej przez Pracodawców RP.