KRISPOL

https://krispol.pl/ Branża
Adres ul. Budowlana 1
62-300 Września
Polska

Pracownicy i Zarząd spółki natychmiast zareagowali na sytuację. Zaangażowaliśmy do organizacji pomocy własną załogę, a także Sieć Partnerów Handlowych w całej Polsce. Przy współpracy z lokalnym Partnerem Handlowym w Przemyślu – firmą BUDMAX, rozpoczęliśmy szeroką akcję zbierania darów zgodnie z listą przygotowaną przez wolontariuszy i Urząd Miasta w Przemyślu.

W fabryce KRISPOL we Wrześni zorganizowany został tymczasowy magazyn, z którego transportem firmowym dary były przewożone do Przemyśla i dystrybuowane wśród uchodźców. Ogromne zaangażowanie Partnerów pozwoliło wysłać wiele transportów. Do akcji zaangażowali się również kooperanci z zagranicy z Niemiec i Francji. Po dostawie zagranicznej, TIRy wracały z paletami chemii gospodarczej, pieluch jednorazowych i żywności przekazanej przez klientów.

Zarząd postanowił przekazać mieszkania dla rodzin w stanie deweloperskim. W ciągu kilku dni zostały wykończone pod klucz przez pracowników i wyposażone do zamieszkania. Wprowadziły się tam i mieszkają matki z dziećmi. Codziennie wspieramy naszego kluczowego Partnera Handlowego z Ukrainy. Zadbaliśmy o rodziny ich pracowników oraz przekazaliśmy kamizelki kuloodporne, ponieważ zostali na miejscu, aby montować bramy garażowe KRISPOL w schronach.

To był dla nas wszystkich trudny czas, pokazał jednak silę i jedność ludzi wobec dramatu wojny. Oby skończyła się jak najszybciej.