Karmar SA

https://karmar.com.pl/ Branża
Adres ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Polska

W pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, Karmar SA udzielił wsparcia finansowego dwóm instytucjom, zajmującym się organizowaniem pomocy humanitarnej oraz medycznej dla uchodźców oraz osób pozostających w Ukrainie. Na ten cel przekazaliśmy 100 tys. zł, wspierając SOS Wioski Dziecięce oraz Polską Misję Medyczną.

Organizując spontaniczną pomoc dla uchodźców, tworzyliśmy punkty zbiórek na naszych projektach i w biurach, do których pracownicy i okoliczni mieszkańcy mogli przynosić rzeczy najpotrzebniejsze, wymieniane przez lokalne punkty pomocy – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu.

Karmar SA, będąc częścią międzynarodowej Grupy Bouygues wziął udział w specjalnej zbiórce funduszy, organizowanej przez Grupę. Każda wpłacona kwota podwajana była przez Bouygues, a zebrane w ten sposób fundusze (blisko 80 tys. Euro) są na bieżąco dysponowane na działania pomocowe, kierowane do pracowników z Ukrainy, którzy pracują na naszych kontraktach, ich rodzin i bliskich, przebywających w Polsce (KARMAR SA), Czechach (pomaga spółka VCES) lub pozostających w Ukrainie.

Wśród wielu zgłoszonych przez pracowników Karmar projektów pomocowych są m.in.:

  • Wyposażenie sali przeznaczonej na zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci w przedszkolu, w Poznaniu.
  • Zakup translatorów mowy, ułatwiających komunikację między nauczycielami lokalnej szkoły i uczniami z Ukrainy. Translatory umożliwią dzieciom efektywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych.
  • Zapewnienie wyżywienia dla dzieci z rodzin pracowników z Ukrainy, które uczęszczają do przedszkola na południu Polski.
  • Udostępnienie kontenera sanitarnego w punkcie pomocy dla uchodźców/centrum pomocy humanitarnej.