Inter Cars SA

https://intercars.com.pl/ Branża
Adres ul. Gdańska 15
Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów
Polska

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, Inter Cars SA, a także koordynująca wszystkie działania pomocowe Fundacja Inter Cars, niesie współpracownikom i ich rodzinom z Ukrainy pomoc.

W lutym uruchomiono działającą 24/7 infolinię w językach ukraińskim, rosyjskim i polskim. Dzięki temu ponad 300 osób skontaktowało się z nami w celu znalezienia noclegu, pracy albo pomocy przy transporcie.

Obecnie Infolinię obsługuje 8 osób w systemie trzyzmianowym, od poniedziałku do piątku.

Pierwsze nasze działania skupiały się na zapewnieniu potrzebującym noclegu. Korzystaliśmy przy tym m.in. z bazy naszych wolontariuszy. Dziś, ponad 160 dni od wybuchu wojny, oferujemy potrzebującym głównie wsparcie w znalezieniu pracy i kwestiach formalnych przy zatrudnieniu. Dzięki pracy infolinii pozostajemy w stałym kontakcie z rodzinami, które potrzebują pomocy.

Fundacja Inter Cars przekazała także ponad 1 100 000 złotych na pomoc humanitarną, w tym dla organizacji działających na terenie Ukrainy. Przekazane środki wspierają te organizacje w dostarczaniu żywności, leków, ewakuacji czy cyberbezpieczeństwie.

Dzięki współpracy z Polską Misją Medyczną, nasi polscy filianci transportowali leki i sprzęt medyczny do najbardziej potrzebujących w szpitalach Ukrainy. Sfinansowaliśmy zakup sprzętu do szpitala wojskowego w Kijowie o wartości ok. 100.000 zł. Współpracując ze Stowarzyszeniem Mali Wielcy Ratownicy pomagaliśmy w naprawie i wyposażeniu karetek, które są przekazywane do Ukrainy. Wraz z HQ IT – Helpdesk dostarczyliśmy komputery dla przebywających w Polsce dzieci z Ukrainy, które potrzebowały ich do nauki w trybie zdalnym.

Nasi polscy filianci zorganizowali także ogólnopolską zbiórkę produktów pierwszej potrzeby, które zostały dostarczone bezpośrednio do Ukrainy. Także zagraniczne filie Inter Cars stale wspierały i wspierają uchodźców z Ukrainy.