INMED S.A.

https://www.inmed.pl/ Branża
Adres
ul. Kwiatowa 32a
55-330 Krępice

Fundacja INMED KRYSTYNY I EDWARDA KARCZEWSKICH na stale pomaga szpitalom na Madagaskarze i w Palestynie jednak po wybuchu wojny zaczęliśmy bardzo mocno wspierać szpitale na Ukrainie. Szpitale, gdzie wcześniej firma INMED dostarczała sprzęt medyczny, ale i nie tylko. Do tej pory wykonaliśmy pięć misji z transportami leków i wyrobów medycznych docierając do najbardziej odległych zakątków Ukrainy na linii frontu. We wrześniu wyruszamy z kolejnym transportem.