IF NATION GROUP Sp. z o.o.

https://www.if-nation.pl/ Branża
Adres ul. Francuska 37
03-905 Warszawa
Polska

Od pierwszych dni wojny pracownicy firmy uczestniczyli w organizacji punktów recepcyjnych przy granicy z Ukrainą, przede wszystkim w Medyce i Przemyśli. Jednym z najwiekszych punktów recepcyjnych przyjmujących uchodźców był budynek po byłym Tesco w Przemyślu, gdzie wspólnie z firmą Kazar, jej właścicielem, pracownikami, wolontariuszami i przedstawicielami lokalnych samorządów, urzędu miasta pomagaliśmy w stworzeniu godziwych warunków na przyjęcie poszkodowanych wojną głównie matek z dziećmi.

Równocześnie nasza firma przygotowała kampanię medialną na rzecz Polskie Akcji Humanitarnej gdzie celem było zebranie środków na zakup leków i specjalistycznych środków medycznych. Kolejnym punktem recepcyjnym wspieranym przez naszą firmą był budynek Ilmet w Warszawie, gdzie powstało miejsce na przyjęcie około 400 uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo we współpracy z takimi organizacjami jak Pracodawcy RP, CorporateConnctions, Konfederacja Lewiatan i dużą grupą polskich przedsiębiorców nasza firma była zaangażowana w bieżącą pomoc rzeczową, organizację miejsc noclegowych, dostarczanie żywności, leków do punktów recepcyjnych a także czynnie współpracowała z samorządami lokalnymi w Warszawie.

Ponadto przedstawiciele naszej firmy zaangażowani byli w powołanie Społecznego Zespołu Antykryzysowego (SZA) w skład, którego wchodzą właściciele prywatnego polskiego biznesu w celu jeszcze lepszej organizacji i efektywności działań pomocowych w Polsce.