Grupa Żywiec S.A.

https://www.grupazywiec.pl/ Branża
Adres Browary Warszawskie
Biura przy Warzelni
Ul. Grzybowska 56, wejście B
00-844 Warszawa
Polska

Od początku wojny w Ukrainie staramy się angażować w pomoc obywatelom tego kraju. Grupa Heineken, której jesteśmy częścią zdecydowała się na przekazanie darowizny o łącznej wysokości 1 mln euro na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, która została podzielona między 4 kraje ościenne, a także jedną wpłatę na rzecz Fundacji Habitat for Humanity. Łączna wartość tej kontrybucji, która trafiła do Polski to 350 tysięcy euro i została przeznaczona na wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, Funduszu UNGC „Zjednoczony biznes dla Ukrainy” (poprzez Grupę Żywiec) oraz Fundacja Instytut Polska-Ukraina w Krakowie, Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, Fundacja Zustricz, Stowarzyszenie Cieszanów Folkowisko, Centrum Pomocy Psychologicznej w Krakowie czy Ochotnicza Straż Pożarna (poprzez centrum usług wspólnych Heineken Kraków).

Co więcej, Grupa Żywiec zdecydowała się udzielić wsparcia finansowego dwóm miastom położonym najbliżej granicy spośród miejscowości, w których położone są nasze Browary (Żywiec oraz Leżajsk). W miejscach tych z dnia na dzień pojawiły się duże grupy uchodźców, a samorządy potrzebowały wsparcia.

W pomoc zaangażowali się także licznie pracownicy firmy, którzy organizowali zbiórki ubrań i innych potrzebnych produktów, zbiórki pieniężne, a wielu z nich przyjęło uchodźców do swoich domów. Aby wesprzeć ich wysiłki wprowadziliśmy dodatkowe dni wolne od pracy na cele wolontariackie, aby umożliwić niektórym pracownikom pomoc na granicy i w innych miejscach. Uruchomiliśmy też dedykowane wsparcie dla ukraińskich pracowników firmy, którzy zdecydowali się na zabranie swoich rodzin z terenów, na których toczyły się działania wojenne. Łączna wartość pomocy udzielonej bezpośrednio przez naszych pracowników sięgnęła 90 tysięcy złotych.

Zaangażowaliśmy się także w zbiórkę odzieży i obuwia zorganizowaną przez WoshWosh, a grupa naszych pracowników z Browaru w Żywcu, Centrum Obsługi Klienta w Katowicach oraz Warszawy wspomogła remont domu, w którym zamieszkają 2 ukraińskie rodziny w ramach programu najmu społecznego Habitat for Humanity.