Grupa PKP

https://www.pkp.pl/ Branża
Adres Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa
Polska

Grupa PKP zaangażowana w pomoc Ukrainie

Polska kolej już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę udzieliła pomocy przybywającym do Polski uchodźcom. Dworce kolejowe zarządzane przez PKP S.A. stały się jednymi z pierwszych miejsc, do których trafiali obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski. PKP udostępniły na dworach kolejowych powierzchnie pod prowadzenie 26 punktów pomocowych. Ośrodki wypoczynkowe uchodźcom udostępniła spółka Grupy PKP – CS Natura Tour, która zorganizowała również szereg innych działań pomocowych. Transport uchodźców z zagrożonych terenów był możliwy dzięki PKP Intercity. Przewoźnik udostępnił darmowe przejazdy uchodźcom, z których skorzystało łącznie 2,3 mln uchodźców. Ponadto spółka koordynowała ruch własnych pociągów i innych przewoźników, pomagających w transporcie uchodźców. Bezpłatne przejazdy obywatelom Ukrainy oferował także drugi przewoźnik z Grupy PKP – spółka PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowała się także spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. Spółka będąca przewoźnikiem towarowym i operatorem linii szerokotorowej udostępniła swoją linię do przewozów pasażerskich. Po linii we współpracy z innymi podmiotami uruchomiono również transporty towarowe z pomocą humanitarną na Ukrainę. Spółka przekazała także Kolejom Ukraińskim części zamienne do lokomotyw. Szereg działań na rzecz uchodźców podjęła również Fundacja Grupy PKP .

PKP S.A., wspólnie z Kolejami Ukraińskimi, pracują nad powołaniem spółki spedycyjnej, która zajmie się przewozem towarów z Ukrainy do Polski i krajów europejskich. Nad usprawnieniem przewozów towarowych z Ukrainy pracują także PKP CARGO i jej spółki zależne. PKP wsparły także Koleje Ukraińskie na forum międzynarodowym, w kluczowych organizacjach branżowych takich jak UIC i CER.