Grupa Neomedic

Nasze szpitale Grupy Neomedic – Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie, posiadający III stopień referencyjności, oraz Szpital Położniczo-Ginekologiczny Medikor w Nowym Sączu, zaopiekują się kobietami, które będą rodziły oraz ich nowonarodzonymi dziećmi. Opieka obejmuje zarówno wizyty

w Centrach Medycznych Ujastek pań w zaawansowanej ciąży jak i badania KTG, USG, czy inne zlecone przez lekarza. Po porodzie dzieci z problemami bądź wcześniaki mają możliwość pozostania pod opieką Oddziału Neonatologicznego z Intensywną Terapią Noworodka. Wszystkie świadczenia medyczne są bezpłatne dla pań posiadających numer pesel wydany po przekroczeniu granic naszego kraju. Do początku sierpnia w dwóch szpitalach Grupy Neomedic urodziło się ponad 105 dzieci ukraińskich, których mamy uciekły z Ukrainy w wyniku wojny.