Grupa MTP

https://www.mtp.pl/pl Branża
Adres ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Polska

Punkt recepcyjny

Poznański punkt recepcyjny dla uchodźców od 21.03.22 mieści się w Pawilonie nr 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ul. Głogowskiej – naprzeciwko Dworca Zachodniego.

Punkt prowadzony jest przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu we współpracy z Grupą MTP, Fundacją In_Spire, Urzędem Miasta Poznania oraz organizacjami społecznymi – Caritas Poznań i Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Wcześniej, od 28 lutego, Punkt recepcyjny na Targach działał w Holu Wschodnim. W tym czasie obsłużył już ponad 12 tys. mieszkańców Ukrainy.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=XBKQEvOV5eA

Tymczasowe miejsca noclegowe

Obok działalności Punktu Recepcyjnego i Centralnego Punktu Zbiórek Darów, w halach targowych oraz w poznańskiej Hali Arena zostały przygotowane tymczasowe miejsca noclegowe.

Noclegownie dla przybyszów z Ukrainy zarządzane są przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu przy wsparciu organizacji społecznych – Caritas Poznań, PISOP i Fundacja In_Spire.

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonach 7 i 7A utworzono łącznie blisko 800 miejsc noclegowych. Kolejnych 700 mieści się na terenie hali widowiskowo- sportowej ARENA. Poza miejscami noclegowymi udostępnione uchodźcom obiekty mieszą również węzły sanitarne, pralnie, punkty żywienia i pomocy medycznej oraz kąciki zabaw dla dzieci.

Centralny Punt Zbiórki Darów

Już w pierwszych dniach kryzysu uchodźczego wywołanego wojną na Ukrainie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich powstał punkt zbiórki darów. Zlokalizowany w pawilonie 4 magazyn prowadzony był przez organizację charytatywną Caritas Poznań we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Grupę MTP, Fundację In_Spire oraz Miasto Poznań.

Centralny Punt Zbiórki Darów gromadził, segregował, udostępniał na miejscu oraz wysyłał na Ukrainę m.in. środki pomocy medycznej, odzież, pościel i koce, produkty dla dzieci oraz żywność z długim terminem przydatności. Kierowane do magazynu zbiórki darów pochodziły od osób prywatnych z Wielkopolski, od firm i instytucji z Polski, a także od firm i gmin z całej Europy. Dary przekazywane były uchodźcom przybywających do Poznania i Wielkopolski. Paczki przygotowane przez magazyn trafiły również do tymczasowych placówek noclegowych oraz punktów na granicy polsko-ukraińskiej. Duża część darów w formie zorganizowanych transportów została wysłana z pomocą humanitarną bezpośrednio do Ukrainy.

31.03.22 punkt zakończył funkcjonowanie. Jego działalność nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania i poświęcenia wolontariuszy – osób prywatnych, uczniów, studentów, nauczycieli, harcerzy, osób duchownych, pracowników urzędów, fundacji i firm prywatnych.

Inne inicjatywy:

Akcja „Posiłek dla Ukrainy”, działania kulturalne, zbiórki pieniężne na rzecz pomocy uchodźcom, Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” dla polskich i ukraińskich rodzin, Szkolenie „Moja firma i praca w Poznaniu”, Polsko-ukraińskie mini targi pracy, Sześć tirów pomocy od mediolańskich targów – Fiera Milano, „Otwórz z nami swój biznes” Spotkanie informacyjne dla franczyzobiorców Żabka Polska bez względu na narodowość.

Więcej informacji: https://www.fundacjainspire.pl/pl/