Grupa Górażdże

https://www.gorazdze.pl/ Branża
Adres ul.Cementowa 1
47-316 Górażdże
Polska

W tych niezwykle trudnych czasach, od początku wyrażaliśmy naszą solidarność z całą ukraińską społecznością. Sercem i myślami byliśmy i wciąż jesteśmy z tymi, których dotknęła tragedia tej wojny.

Wspieraliśmy i nadal wspieramy konkretnymi działaniami. We współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki przekazaliśmy pieniądze na zakup leków i materiałów medycznych dla Miejskiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Iwano-Frankiwsku. Współfinansowaliśmy przekształcenie jednego z opolskich akademików na mieszkania dla uchodźców. We współpracy z Wojewodą Opolskim przygotowaliśmy i sfinansowaliśmy ponad 30 miejsc noclegowych dla uchodźców, z których częściowo korzystają do dziś. Zrobiliśmy co w naszej mocy, by zapewnić naszym Gościom jak najlepsze warunki w tych niezwykle trudnych czasach. Mnóstwo pracy, sił i czasu włożyli w przygotowania nasi pracownicy-wolontariusze, którzy mogli liczyć także na pomoc okolicznych mieszkańców. Udostępniliśmy także środki transportu dla potrzebujących osób oraz do przewozu pomocy materialnej. Pomogliśmy również w poszukiwaniu zatrudnienia oraz kursów języka polskiego osobom zainteresowanym.