Fundacja Totalizatora Sportowego

https://www.fundacjalotto.pl/ Branża
Adres ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Polska

Powołana przez Totalizator Sportowy Fundacja powstała przede wszystkim z potrzeby ogromnej pomocy, jakiej nieustannie wymagają uchodźcy, którzy uciekli do Polski z Ukrainy objętej wojną z Rosją. Projektem inaugurującym powstanie Fundacji Totalizatora Sportowego jest program pomocowo-rozwojowy „Wygraj Rozwój”, utworzony wspólnie z firmą Manpower. W jego ramach 4000 osób z Ukrainy otrzyma szansę na nową pracę. Projekt zakłada naukę języka polskiego, szkolenie zawodowe i zaproszenie do procesu rekrutacyjnego. Dla pracodawców i osób z Ukrainy udział w programie jest bezpłatny.

Środki, którymi operuje Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach programu „Wygraj Rozwój”, zostały pozyskane ze sprzedaży Zakładów Specjalnych organizowanych przez Totalizator Sportowy w marcu i kwietniu 2022 roku. Dzięki graczom zebrano wówczas ponad 4,7 mln zł. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży (z wyłączeniem obowiązkowych dopłat) została przeznaczona na cel społeczny, jakim jest właśnie wsparcie uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowo, Fundacja Totalizatora Sportowego wzięła udział w charytatywnym wyścigu konnym Westminster Day Charity Race 2022, wygrywając 3.500 PLN, które w całości postanowiła przekazać na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Fundacja będzie realizowała dodatkowe cele, takie jak: podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i opieki socjalnej; wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce, w tym integracji cudzoziemców.

Do celów statutowych Fundacji należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działań i inicjatyw przedstawicieli mniejszości narodowych. Istotnym obszarem działań nowopowstałej Fundacji będzie także wspieranie dialogu międzykulturowego wśród polskich obywateli i mniejszości narodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.