Fundacja Medicover

https://www.medicover.pl/ Branża
Adres Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Polska

Fundacja Medicover aktywnie działają na rzecz pomocy Ukrainie. Wspiera nas wielu wolontariuszy – pracowników Medicover i firm partnerskich. Nasze działania strategiczne realizujemy z udziałem różnych partnerów.

Od początku wybuchu konfliktu w ramach struktur Medicover uruchomiony został międzynarodowy zespół pracowników z różnych krajów, którzy jako wolontariusze pracują w CENTRUM WSPARCIA MEDICOVER. Wsparcie udzielone zostało ukraińskim pracownikom Medicover i Synevo i ich rodzinom na terenie 5 krajów: Polska, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria i Niemcy. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie Medicover organizuje i pokrywa koszty transportu z granicy, zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnia opiekę po przyjeździe. Dodatkowo Fundacja Medicover wspierała punkty recepcyjne przekazując wsparcie materialne.

Fundacja Medicover zaangażowana była także w ewakuację dzieci z Ukraińskich domów dziecka. Jedna z placówek Medicover we Lwowie została przekształcona w tymczasowy schron, w którym dzieci te mogą odpocząć, zjeść, przespać się i uzyskać pomoc medyczną przed dalszą drogą.

Organizowano także regularne, oficjalnie rejestrowane transporty humanitarne do wielu miejsc w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób poszkodowanych. Przekazano dary zgodnie z prośbami otrzymywanymi od koordynatorów Medicover tj. osób pracujących na miejscu i świadczących pomoc.

Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom, organizujemy zbiórki rzeczowe niezbędnych artykułów takich jak: artykuły.dla dzieci (jedzenie i środki do pielęgnacji), artykuły higieniczne i pielęgnacyjne dla dorosłych, jedzenie. Oprócz podstawowych produktów otrzymanych w zbiórkach rzeczowych, przekazujemy również artykuły bardziej specjalistyczne. Są to głównie materiały i narzędzia medyczne niezbędne do realizacji codziennych zabiegów ambulatoryjnych. Ponieważ artykuły te trudno jest pozyskać w ramach zbiórki, to przeważnie kupujemy je na preferencyjnych warunkach u partnerów Medicover. Finansowanie tych zakupów pokrywamy z darowizn pieniężnych.