Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

https://www.fundacjalotto.pl/ Branża
Adres ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
Polska

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, powołana przez Totalizator Sportowy, wspiera spółkę

w realizacji jej misji społecznej i pozwala na zaangażowanie firmy w wiele inicjatyw społecznych.

Jednym z filarów działalności Fundacji LOTTO są filantropia i wolontariat, dlatego były to główne obszary organizowanej pomocy na rzecz Ukrainy. Fundacja, poza bieżącą pomocą uchodźcom, jaką są zakupy pierwszej potrzeby i różnego rodzaju zbiórki, stworzyła specjalne programy dedykowane pomocy Ukrainie. Jednym z nich jest „Kumulacja Dobrej Woli – Teraz Ukraina”, czyli program wolontariatu pracowniczego. Polega on na zgłoszeniu pomysłu na pomoc, a następnie po odpowiednim rozpatrzeniu – zrealizowaniu projektu wolontariackiego. Szczegóły na www.fundacjalotto.pl/wolontariat-pracowniczy.

Fundacja stworzyła także specjalny program grantowy pt. „Dzieci Ukrainy”, którego celem jest wsparcie organizacji zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Więcej na na stronie www.fundacjalotto.pl/dzieciukrainy.

Kolejną formą wsparcia są darowizny finansowe – 200 tys. zł dla Caritas Polska, 200 tys. dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 50 tys. zł dla Fundacji Global Compact Poland.

Ważną akcją pomocową dla uchodźców był działający w marcu br. punkt pomocy przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, który funkcjonował przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W jego obsługę byli zaangażowani wolontariusze, w tym m.in. pracownicy Totalizatora Sportowego. Na miejscu można było odpocząć, otrzymać poczęstunek, wydzielony został także pokój dla matki z dzieckiem i miejsce zabaw dla dzieci. Punkt zapewniał także pomoc prawną i możliwość realizacji darmowych połączeń telefonicznych. Działało tam łącznie ponad 200 wolontariuszy, a ze wsparcia skorzystało ponad 4800 uchodźców.

Ponadto Fundacja – przy pomocy wolontariuszy – zrealizowała przewóz 40 uchodźców z Warszawy do Szwecji.