Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP

https://www.ccifp.pl/ Branża
Adres Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa
Polska

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy tuż po wybuchu konfliktu. Pierwsze działania były prowadzone spontanicznie przez pracowników CCIFP i polegały głównie na koordynacji pomocy udzielanej przez firmy stowarzyszone i łączenie ze sobą podmiotów, które chciały wspólnie, poprzez dostarczanie usług, czy towarów, efektywniej nieść pomoc uchodźcom, ale również osobom przebywającym na Ukrainie.

Kolejnym etapem było opracowanie specjalnej sekcji na stronie internetowej CCIFP, na której publikowane były szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej przez firmy stowarzyszone, a także szereg publikacji dla przedsiębiorców jak i też samych obywateli Ukrainy na temat zatrudniania, poszukiwania pracy, udzielanie wsparcia, kursów językowych etc.

W kolejnej odsłonie przygotowaliśmy specjalną giełdę pracy dla osób z Ukrainy, w której publikowaliśmy informacje od naszych firm stowarzyszonych o wolnych etatach na różnych stanowiskach i w różnych branżach.

Zaangażowaliśmy się również w pomoc finansową dla Ukrainy. W trakcie naszej dorocznej Gali zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz licytację, z których wszystkie zebrane środki zostały przekazane na działania pomocowe prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną, a także na zakup karetek pogotowia koordynowany przez Doradców Handlu Zagranicznego Francji. Do tej pory udało się nam pozyskać i przekazać ponad 280 000 pln.