Fieldstone Investments II sp. z o.o.

https://fieldstone.pl/ Branża
Adres Ul. Jagiellońska 55A
03-301 Warszawa
Polska

Nasza spółka od lat zatrudnia w swoich szeregach ludzi obywatelstwa Ukraińskiego, wielu z nich to nasi przyjaciele dlatego od pierwszych chwil konfliktu zespół Fieldstone Investemnts II zjednoczył się aby pomóc nie tylko tym z naszego zespołu, których konflikt zastał na Ukrainie lecz także osobom, które z przyczyn formalnych lub osobistych nie mogły znaleźć u nas schronienia. Od początku nasz zespół działał dwutorowo:

  1. Po pierwsze staraliśmy się zabezpieczyć bezpieczeństwo tych, którzy szukali u nas nowego domu. Od momentu decyzji o ucieczce nasz zespół był w stałym kontakcie z danym uchodźcą i towarzyszącymi mu osobami, monitorowaliśmy przebieg ich podróży do granicy z Polską, po jej przekroczeniu osoby te były zabierane przez nasz personel do lokali wynajętych przez firmę lub prywatnych domów, tam dostawali pierwszą pomoc, odzież, żywność, często pomoc medyczną i lub psychologiczną oraz dużo potrzebnej serdeczności i zapewnienia o bezpieczeństwie. Po czasie potrzebnym do odpoczynku, uchodźcy udawali się do podległych nam jednostek aby tam otrzymać pracę i darmowe mieszkanie, pomoc w umieszczeniu dzieci w placówkach edukacyjnych, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi w czasie wykonywania pracy lecz także kolejne wsparcie żywnościowe, medyczne czy rzeczowe. Osoby, które zgłosiły, że szukają pomocy dla bliskich, którzy chcieliby uciec przed wojną, mogły liczyć na pomoc w zorganizowaniu ucieczki i znalezieniu nowego domu w Polsce.
  2. Drugi kierunek naszych działań to pomoc rzeczowa dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub formalnych uciec nie mogły, pomoc ta jest stale przekazywana według zgłaszanych potrzeb. Możemy przekazywać ją sprawnie dzięki zaangażowaniu osób, które należą do naszego zespołu a zostały na Ukrainie i będąc świadkami dramatu wojny są w stanie na co dzień przekazywać nam informacje o osobach potrzebujących wsparcia i formie pomocy jaka jest potrzebna. Nasi ta część zespołu, która może swobodnie przekraczać granice może więc udać się z pomocą i przekazać ją bezpośrednio potrzebującym.