EWL S.A.

Branża

1. Ewakuacja

Tuż po wybuchu wojny w ramach Grupy EWL zainicjowaliśmy ewakuację z Ukrainy (Lwów) do Polski. Łącznie ewakuowano blisko 1,3 tys. osób. Od razu po przyjeździe uchodźców do Polski, zaoferowaliśmy im nieodpłatne schronienie w mieszkania służbowych EWL, które stały się tymczasowym domem dla ponad 400 osób.

2. Punkt Matki z Dzieckiem na Dworcu Zachodnim

Już 24 lutego EWL otworzyła Punkt Matki z Dzieckiem o powierzchni 700 m2 mieszczący się w budynku Dworca Zachodniego w Warszawie dedykowany uchodźczyniom z Ukrainy i ich dzieciom. Nad sprawną organizacją pomocy, udzielanej w różnej formie czuwali pracownicy EWL. Od początku wojny z naszej pomocy skorzystało blisko 37 tys. kobiet z dziećmi – to liczba, która utwierdziła nas w przekonaniu o wartości dodanej tej inicjatywy.

3. Akcja „Plecak na Ukrainę”

Od początku wojny we współpracy z Fundacją Uniters (United Volunteers) prowadzimy akcję „Plecak na Ukrainę”. Dzięki wspólnej pracy udało się przeprowadzić duże zbiorki niezbędnych artykułów pomocowych, które docelowo trafiły na tereny objęte wojną. Do Ukrainy wyruszyło łącznie ponad 150 autobusów z pomocą humanitarną.

4. Badanie obaw i potrzeb uchodźców

W kwietniu i czerwcu ukazały się nasze raporty specjalne „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”. Opracowania powstały po przeanalizowaniu wyników badania socjologicznego, które zostało przeprowadzone w dniach 13 maja – 23 maja 2022 roku w Czechach i Rumunii oraz 23 marca – 3 kwietnia w Polsce przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadanych zostało łącznie 1200 obywateli Ukrainy, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski, Czech i Rumunii po 24 lutego 2022 roku w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

5. Aktywizacja zawodowa uchodźców

Nieodłącznym działaniem w tej kwestii było również zaangażowanie ekspertów Platformy Migracyjnej EWL w Dniu Aktywizacji Zawodowej dla Uchodźców z Ukrainy w Warszawie. Nasi pracownicy codziennie udzielają konsultacji w zakresie legalizacji, rozwoju zawodowego oraz pomagają w znalezieniu najlepszych ofert pracy.