Etisoft Sp.z o.o.

https://etisoft.com.pl/ Branża
Adres 44-100 Gliwice
ul. Szara 21
Polska
  • Dzień po wybuchu wojny oficjalnie w firmowych mediach i na stronie internetowej wyraziliśmy swoją solidarność z narodem ukraińskim. W związku z tym, że nasza firma ma oddział na Ukrainie zaoferowaliśmy wszechstronną pomoc jej pracownikom, którzy zdecydują się na przyjazd do Polski.
  • Wśród naszych pracowników upowszechniliśmy informację, że poszukujemy mieszkań dla naszych gości z Ukrainy. Mieszkania te zostały doposażone w niezbędne sprzęty dzięki wsparciu naszej firmy
  • Finalnie na przyjazd do Polski zdecydowały się trzy rodziny – dwie skorzystały z wolnych mieszkań należących do naszych pracowników, jedna wynajęła je samodzielnie
  • Pomogliśmy w załatwianiu niezbędnych formalności (szkoła, służba zdrowia)
  • Pracę w naszym zakładzie produkcyjnym podjęły, po przeszkoleniu, dwie osoby
  • Wsparliśmy inicjatywę naszych pracowników polegającą na zbiórce darów dla „naszych” Ukraińców, jak i innych którym pomagali nasi pracownicy
  • Przekazaliśmy Stowarzyszeniu GTW Gliwice etykiety (czyli produkt, którego produkcją zajmujemy się przede wszystkim). Posłużyły one do opisywania i identyfikacji kartonów z darami wysyłanych do Ukrainy.