EPP

https://pl.epp-poland.com/ Branża
Adres Gustav Mahlerplein 28
1082 MA Amsterdam
Holandia

EPP podejmuje szereg działań mających na celu pomoc osobom przybywającym do Polski z Ukrainy oraz tym, które zostały w Ukrainie.

Pierwsza fala pomocy została skierowana do Zamościa, gdzie znajduje się nasze centrum handlowe – Galeria Twierdza. Miasto, bardzo blisko granicy z Ukrainą jest ważnym miejscem przyjmowania uchodźców. Po rozmowach z władzami miasta ustaliliśmy najpilniejsze potrzeby, które wspieramy. Do tej pory pomogliśmy w doposażaniu punktów recepcyjnych i kwaterunkowych oraz zapewnieniu transportu dla uchodźców z Zamościa do innych większych miejscowości w Polsce, aby miasto mogło przyjmować kolejne osoby prosto z granicy. Przekazaliśmy też najpotrzebniejsze środki medyczne dla szpitali w Nowowołyńsku. W naszym centrum handlowym uruchomiliśmy punkt informacyjny w języku ukraińskim, który pomaga uchodźcom. Centrum prowadzi zbiórkę produktów medycznych i leków dla ukraińskich szpitali we współpracy z lokalnym szpitalem oraz żywności, która konwojami organizowanymi przez miasto jest dostarczana na Ukrainę.

Drugi obszar to pomoc dystrybuowana lokalnie w miastach, gdzie działa nasze 35 obiektów, które prowadziły i finansowały zbiórki rzeczowe w porozumieniu z miejscowymi władzami lub lokalnymi organizacjami koordynującymi akcje pomocowe, udostępniając miejsca do przechowywania i segregowania darów oraz angażując się w formie wolontariatu w sortowanie i transport produktów. Dostarczaliśmy zarówno potrzebne jedzenie i kosmetyki, jak i wyposażenie punktów noclegowych w postaci sprzętu AGD i mebli. W jednym z naszych centów powstał sklep społeczny. Staramy się też pomóc naszym ukraińskim pracownikom oraz pracownikom naszych poddostawców organizując transport dla ich bliskich z granicy oraz szukając dla nich pracy. Pomagamy również zorganizować pomoc psychologiczną dla pracowników poddostawców oraz najemców i opiekę świetlicową dla ich dzieci z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w języku ukraińskim. W jednej z naszych nieruchomości zorganizowaliśmy punkt noclegowy. W okresie wakacyjnym dofinansowujemy kolonie i zajęcia sportowe oraz wycieczki dla dzieci z Ukrainy oraz kursy języka polskiego dla ich rodziców. Zapewniamy wydarzenia kulturalne i opiekę medyczną, m.in. leczenie, leki i opiekę psychologiczną dla ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi oraz specjalne wydarzenia i wsparcie dla osób z Ukrainy w spektrum autyzmu.

Trzeci obszar to wolontariat pracowniczy. Nasi pracownicy wyrazili zainteresowanie pomocą w punktach pomocy uchodźcom, dlatego umożliwiliśmy im to w ramach programu wolontariatu pracowniczego EPP, dodając na ten cel dodatkowe płatne dni.