Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.

https://www.dentons.com/pl/ Branża

Działania podjęte w warszawskim biurze Dentons w związku z wojną w Ukrainie

Większość zespołu warszawskiego biura Dentons była i jest zaangażowana w projekt pomocy „Ukrainian Help Desk”. Wspólnie lub indywidualnie podejmowaliśmy następujące działania:

1. Relokacja i oddelegowanie do Polski członków kijowskiego biura Dentons.

2. Stworzenie systemu koleżeńskiego wsparcia (buddy system) dla relokowanych rodzin; kancelaria jest często pierwszym punktem kontaktu i pomocy dla rodzin ukraińskich.

3. Przewożenie z granicy ukraińskich/międzynarodowych uchodźców wojennych.

4. Zorganizowanie rodzin goszczących licznych uchodźców wojennych.

5. Pomoc w zakwaterowaniu uchodźców.

6. Pomoc prawna i organizacyjna dla uchodźców, w tym pomoc w uzyskaniu statusu prawnego, kwestie związane z pracą i zakwaterowaniem, pomoc w rejestracji, etc.

7. Opieka nad dziećmi, w tym m.in. pomoc w zorganizowaniu szkoły, zajęć pozaszkolnych, przedszkola, etc.

8. Pomoc w znalezieniu pracy, w tym m.in. przygotowanie platformy łączącej osoby poszukujące pracy z potencjalnymi pracodawcami.

9. Zbiórka i dostawa ubrań oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, zorganizowanie magazynu charytatywnego (charity shop) w siedzibie kancelarii.

10. Sprzęt medyczny dla Ukrainy, poradnictwo prawne oraz zorganizowanie dostawy materiałów medycznych i pierwszej pomocy.

11. Pomoc i szkolenia psychologiczne, w tym m.in. współpraca z platformą Mindgram oferującą pomoc psychologiczną.

12. Szkolenia internetowe i webinaria dla członków zespołu Dentons:

  • Prawo migracyjne i humanitarne oraz nowe polskie przepisy szczególne.
  • Jak postępować/rozmawiać z osobami w kryzysie uchodźczym/traumie.

13. Przygotowanie projektu zmian prawnych na rzecz zmian w ustawodawstwie w celu objęcia programem ochrony dodatkowych grup (np. cudzoziemców uciekających z Ukrainy).

14. Pomoc zwierzętom ewakuowanym z terenu Ukrainy.

15. Hub wiedzy „Support Ukraine: Warsaw”: stworzenie wewnętrznego narzędzia na platformie Teams z danymi dotyczącymi zmian w prawie, giełdą informacji, przydatnymi źródłami i innymi praktycznymi aspektami udzielania pomocy (Support Ukraine Warsaw).

16. Komunikacja zewnętrzna dotycząca wojny w Ukrainie:

Deklaracje zamieszczone na platformie LinkedIn:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6909461416202641409

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6906966244202020864

Wywiad z partnerem zarządzającym kancelarii:

Arkadiusz Krasnodębski: Wyjść z Rosji, to być po jasnej stronie mocy – rp.pl

https://www.rp.pl/abc-firmy/art35962361-arkadiusz-krasnodebski-wyjsc-z-rosji-to-byc-po-jasnej-stronie-mocy

Bizon: Biznes odpowiedzialny i nowoczesny – 2.04.2022 – MUZO.FM

17. Inne działania pro bono związane z uchodźcami prowadzone przez warszawskie biuro Dentons:

Webinar „Zatrudnianie osób z Ukrainy, wybrane aspekty specustawy i wyzwania dla pracodawców” https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6915206302424023040/

Nasi pracownicy byli również wolontariuszami, goszczącymi rodzin w swoich domach, odbierając uchodźców z granicy, a wielu z nich aktywnie włączyło się w pomoc w schroniskach dla uchodźców.