Deloitte | Fundacja Deloitte

https://www2.deloitte.com/ Branża
Adres al. Jana Pawła II 22
Warszawa
Polska

Deloitte za pośrednictwem Fundacji Deloitte Polska zorganizował pomoc dla Ukrainy w trzech głównych obszarach:

  • wsparcia dla pracowników Deloitte Ukraina i członków ich rodzin,
  • finansowania pomocy humanitarnej we współpracy z organizacjami charytatywnymi w Polsce, Europie Środkowej i Ukrainie,
  • wsparcia działań pracowników Deloitte w realizacji blisko 50 oddolnych inicjatyw pomocowych skierowanych do uchodźców w lokalnych społecznościach.

W ramach pomocy pracownikom Deloitte Ukraina wsparliśmy 437 pracowników Deloitte wraz z rodzinami, którzy znaleźli bezpieczne miejsce w Polsce i innych krajach CE. Za pośrednictwem Fundacji Deloitte zorganizowaliśmy transport, tymczasowe zakwaterowanie i pomocy w znalezieniu mieszkania, pomoc psychologiczną, finansowa, imigracyjną i prawną przez pierwsze trzy miesiące. Następnie wszyscy pracownicy Deloitte Ukraina przebywający obecnie w CE otrzymali propozycję zatrudnienia.

Dodatkowo Fundacja przeznaczyła ponad milion złotych na wsparcie organizacji pozarządowych organizujących pomoc humanitarną w Polsce, Europie Środkowej i Ukrainie. Dzięki współpracy zakupiliśmy środki medyczne, 10 ton żywności, wsparliśmy Dom Ukraiński i miejsca długotrwałego pobytu dla uchodźców, a także inicjatywy skierowane do dzieci mające na celu pomoc psychologiczną.

Od wybuchu wojny pracownicy Deloitte Polska bardzo zaangażowali się w akcję pomocową. Przyjmując uchodźców pod swój dach, pomagając w transporcie z granicy, organizując zbiórki żywności, ubrań i niezbędnych sprzętów mieszkaniowych, prowadząc lekcje języka czy organizując czas ukraińskim dzieciom. W ciągu pierwszych trzech miesięcy w oddolną pomoc zaangażowało się 475 pracowników, realizując blisko 50 różnych inicjatyw.