Danone

https://danone.pl/ Branża
Adres ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
Polska

Trudno pozostać obojętnym wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację i sprawdzamy nasze możliwości zaangażowania się w pomoc tam, gdzie zapotrzebowanie jest największe.

Od początku wojny w Ukrainie, kierując się zwykłym ludzkim odruchem i bliską nam wartością jaką jest humanizm, prowadzimy intensywne działania wspierające naszych ukraińskich sąsiadów. Przekazaliśmy potrzebującym ponad 350 000 produktów o łącznej wartości blisko 2 100 000 zł, które trafiły do szpitali, ratowników medycznych, strażaków, harcerzy, fundacji, urzędów gminnych, miejskich i wojewódzkich oraz na przejścia graniczne.

Jako grupa spółek DANONE zdecydowaliśmy też o finansowym wsparciu Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w wysokości 500 000 zł oraz Czerwonego Krzyża w wysokości 500 000 EURO Środki te przeznaczane są na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na ewakuację ludności, pomoc psychologiczną dla dzieci oraz pakiety pomocowe dla ofiar wojny.

Dodatkowo łączymy obywateli Ukrainy z zadeklarowanymi przez pracowników możliwościami pomocy w postaci zakwaterowania, transportu i wsparcia organizacyjnego. Obecnie wsparcie produktowe przekazujemy w ramach naszej stałej współpracy z Bankami Żywności, skąd dalej trafią do organizacji pomagającym uchodźcom, tak aby zapewnić im godne warunki pobytu w Polsce.

Obecnie wsparcie produktowe przekazujemy w ramach naszej stałej współpracy z Bankami Żywności, skąd dalej trafiają do organizacji pomagającym uchodźcom, tak aby zapewnić im godne warunki pobytu w Polsce.