Confirme Sp. z o.o.

https://confirme.com.pl/ Branża
Adres ul. Postępu 13/3
02-676 Warszawa
Polska

Firma Confirme aktywnie włączyła się w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. W marcu udało nam się sprowadzić do Polski i znaleźć bezpieczne schronienia dla ponad 20 kobiet z dziećmi – to rodziny naszych pracowników z Ukrainy. Kompleksowo pomogliśmy im w zakwaterowaniu (udostępniliśmy na ten cel między innymi dostępne w Confirme zasoby mieszkaniowe), pomogliśmy znaleźć szkołę i opiekę dla dzieci i zdobyć PESELE. Wspieramy ich we wszystkich sprawach urzędowych i materialnych. Dla wszystkich dorosłych znaleźliśmy też pracę na ternie miasta i w Confirme. Wspieramy lokalne i ogólnopolskie inicjatywy, niosące pomoc mieszkańcom Ukrainy. Jedną z organizacji, której działania wsparliśmy jest radomskie Stowarzyszenie „Orzeł Biały”. Organizacja ta od lat pomaga Polakom zamieszkałym na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Teraz jej wolontariusze pomagają wszystkim mieszkańcom Ukrainy. Confirme pomogło finansowo przy organizacji trzech transportów żywności, środków higieny osobistej, ubrań i kamizelek kuloodpornych.

Wspieramy też działalność Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. W maju współfinansowaliśmy zakup środków czystości, środków higieny osobistej i sprzętu medycznego dla tej organizacji.