Columbus Energy S.A.

https://columbusenergy.pl/ Branża

Columbus Energy S.A. bardzo aktywnie włączył się w pomoc poszkodowanym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

  • Prezes Dawid Zieliński zdecydował o przekazaniu dwóch darowizn na rzecz Corporate Connections (50 tys zł) oraz United Nations Global Compact (50 tys zł).
  • Pracownicy wsparli liczne zbiórki m.in. w Hotelu Ossa (gdzie znajdowało się ponad 1600 sierot z Ukrainy), przekazano: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, zabawki, żywność specjalistyczną.
  • Pracownicy włączyli się w akcję Fundacji Carbon Footprint, gdzie szyto siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy. Uczestniczyli również w doraźnej pomocy na Dworcu Głównym w Krakowie.
  • Dyrektor Działu Realizacji podjął decyzję o użyczeniu busów instalatorskich, aby pracownicy, którzy są obywatelami Ukrainy mogli bezpiecznie przewieźć swoje rodziny na teren Polski.
  • Od początku konfliktu zbrojnego firma zdecydowała się uruchomić dyżury psychologa dla pracowników całej organizacji. Pracownicy mogą korzystać z konsultacji psychologicznych w dowolnej ilości oraz w dowolnym dla nich terminie.