BASF Polska

https://www.basf.com/pl/pl.html Branża
Adres Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
Polska

BASF Polska od samego początku wojny starał się czynnie angażować w różnorodne wsparcie dla osób z Ukrainy. Początkowo nasi pracownicy spontanicznie organizowali transport, oferowali zakwaterowanie, wsparcie w przemieszczaniu się, a także zbiórki materiałowe. Firma dołączyła następnie do bardziej formalnego wsparcia przekazując dotacje finansowe za pośrednictwem PCK, UNGC, a także Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie zlokalizowana jest największa fabryka BASF w Polsce.

Zaangażowaliśmy się także we wsparcie mieszkaniowe i transportowe dla koleżanek i kolegów z naszego oddziału BASF w Ukrainie, którzy zmuszeni byli uciekać do Polski.