Bank Pekao S.A. i GK Banku Pekao S.A.

https://www.pekao.com.pl/ Branża
Adres ul. Grzybowska 53/57
00-844 Warszawa
Polska

Bank Pekao oraz spółki GK Banku na rzecz Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę, tj. 24 lutego 2022, Bank Pekao S.A., wraz z Fundacją Banku Pekao oraz całą GK Banku Pekao, prowadzi szereg inicjatyw, mających na celu wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców oraz przybyłych do Polski uchodźców. Pomoc udzielana jest w zakresie finansowym, biznesowym oraz ekonomicznym. Do głównych działań w zakresie pomocy należy: wsparcie klientów indywidualnych i firmowych, zwolnienie z opłat za prowadzenie kont oraz zwolnienia z opłat dotyczących wpłat i wypłat, ułatwienia dotyczące bankowości elektronicznej. Bank wprowadził również ofertę Konta Pomocnego dla obywateli Ukrainy, a także Lokaty Pomocnej. Bank zablokował możliwość realizacji transakcji w rublach oraz otwierania nowych rachunków w tej walucie. Bank Pekao, wraz z Fundacją oraz poszczególnymi spółkami z GK Banku, udzielił szerokiego wsparcia finansowego instytucjom niosącym bezpośrednią pomoc potrzebującym w związku z trwającą wojną. Uchodźcom udostępnione zostały mieszkania bankowe, udzielona została pomoc również zwierzętom. Zorganizowano punkt krwiodawstwa, akcje żywieniowe, zbiórki darów. Podjęto się finansowania lekcji języka polskiego oraz wspierano szeroko rozumianą edukację uchodźców.

W pomoc zaangażowali się wolontariusze. Bank Pekao pozostaje nadal zaangażowany w pomoc obywatelom Ukrainy w Polsce.