Bank Gospodarstwa Krajowego

https://www.bgk.pl/ Branża
Adres Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

W czasie funkcjonowania Punktu Recepcyjnego na Hali Torwar:

  • wydawaliśmy obiady,
  • obsługiwaliśmy punkt kawowo-herbaciany,
  • segregowaliśmy ubrania,
  • przyjmowaliśmy transporty darów oraz niezbędnych rzeczy do funkcjonowania punktu,
  • byliśmy odpowiedzialni za organizację magazynu spożywczego oraz chemicznego (zamówienia, kontrola stanu, wydawanie pakietów),
  • wydawaliśmy pakiety żywnościowe uchodźcom, którzy opuszczali Punkt Recepcyjny oraz tym, którzy nie byli „mieszkańcami” hali.
  • Bank podjął współpracę z Narodowym Bankiem Ukrainy (specjalne konto do wpłaty),
  • Współpraca BGK z Komisją Europejską• Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy
  • Aktywizacja zawodowa (uruchomienie platformy z wszelkimi informacjami o zasadach prawnych, wzorach umów i porady, jak należy się poruszać po polskim systemie prawnym. Dodatkowo znajduje się tam biuro karier. Partnerem platformy jest BGK oraz bankowa Fundacja Empiria i Wiedza),
  • Koncert charytatywny.

Szczegóły znajdziesz tutaj https://bgkraportcsr.pl/o-banku-gospodarstwa-krajowego/wsparcie-dla-ukrainy/