Arcadis Sp. z o.o.

https://www.arcadis.com/pl-pl
Adres Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
Poland

Misją Arcadis jest poprawa jakości życia, nie tylko w czasie dobrobytu, ale także i przede wszystkim w obliczu trudnych wyzwań, jak to, z którym mierzymy się od 24 lutego 2022, wojną na Ukrainie.

Od samego początku trwania wojny nadrzędnym celem działań naszego lokalnego zespołu, była opieka i poprawa warunków przymusowego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy uciekających przed rosyjską inwazją.

Naszą pomocą zostały także objęte osoby, które pozostały na Ukrainie, a zaangażowanie Arcadis koncentrowało się przede wszystkim na pomocy finansowej, rzeczowej oraz niematerialnej.

Rodzaje pomocy, jakiej Arcadis udzielił Ukraińcom:

 • wsparcie finansowe;
 • pomoc prawna;
 • pomoc w znalezieniu i organizacji miejsca zamieszkania;
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
 • zatrudnienie uchodźców w lokalnych strukturach Arcadis w Polsce;
 • płatne urlopy dla pracowników, którzy udali się z pomocą na granicę Polski z Ukrainą lub przyjęli do swoich domów osoby z Ukrainy;
 • zakup kołder i karimat dla uchodźców na granicy w Korczowej;
 • bieżąca pomoc materialna dla punktu opieki nad matką z dzieckiem, uruchomionego w jednym z budynków biurowca West Station, w którym znajduje się siedziba firmy;
 • użyczenie firmowego busa na potrzeby transportu uchodźców z granicy w głąb kraju wraz z pokryciem kosztów paliwa;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród pracowników;
 • wolontariat pracowniczy w tym m.in. szykowanie kanapek dla uchodźców koczujących na dworcu Warszawa Zachodnia; aktywna pomoc w punkcie pomocy uchodźcom zlokalizowanym w jednym z budynków biurowca West Station przy Dworcu Zachodnim.

W okresie aktywności punktu (do 1.06.2022) udało się pomóc 6 tys. osób, a w prace zaangażowało się łącznie 260 wolontariuszy.