Akademia WSB

https://wsb.edu.pl/ Branża
Adres ul. Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Akademia WSB od pierwszego dnia wojny udziela wielopłaszczyznowego wsparcia Ukrainie, jak i naszym ukraińskim kolegom.

Z początkiem wsparcie to miało charakter bezpośredni. Uczelnia organizowała miejsca pobytu dla uchodźców, organizowała zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy oraz służyła pomocą prawną i psychologiczną. Równie aktywnie przedstawiciele AWSB zaangażowali się w znalezienie pracy dla studentów i ich rodzin. Bardzo istotną formą wsparcia było świadczenie przez pracowników i studentów Akademii WSB pomocy w zakresie komunikacji językowej w urzędach, sądach, punktach recepcyjnych dla uchodźców czy jednostkach służby zdrowia. Reprezentanci Uczelni zaangażowali się również jako tłumacze podczas wielu akcji charytatywnych na rzecz Ukrainy organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje non profit. Jednocześnie dokonujemy tłumaczeń tekstów dla tych instytucji.

Dla studentów ukraińskich pozostających we własnym kraju, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach, Uczelnia zapewniła indywidualną organizację studiów oraz zaoferowała wsparcie finansowe w postaci zapomóg finansowych oraz ulg w płaceniu czesnego.

Podejmując działania systemowe Akademia WSB przygotowała i zorganizowała bezpłatne stacjonarne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy, w których udział wzięło ponad 120 osób. Dodatkowo Uczelnia przygotowała również bezpłatny e-learningowy kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy – dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały roku na bezpłatnej platformie e-learningowej. W dalszej kolejności opracowany został program studiów w języku ukraińskim na studiach I i II stopnia.

Przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego GARDA Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Krakowie czynnie zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Sześcioro studentów uczestniczyło w pomocy logistycznej w Przemyślu oraz na przejściu granicznym Dołhobyczów-Uhrynów, we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo osoby Koła Naukowego GARDA przygotowały paczki ze środkami pierwszej pomocy, które następnie zostały przekazane do punktów zbiórek organizowanych przez Miasto Kraków.

Akademia WSB oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wspólnie zorganizowały koncert charytatywny „Śląskie Ukrainie”, podczas którego zebrane zostały środki finansowe dla Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie na prowadzenie akcji ratowniczych na terenach dotkniętych wojną.