Akademia Maluchów Spółka z o.o.

https://www.akademiamaluchow.pl/ Branża
Adres ul. Zbytki 4
03-145 Warszawa
Polska

W okresie od marca 2022 do sierpnia 2022 przyjęliśmy do naszych placówek działających pod nazwą Akademia Maluchów Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkola Integracyjne kilkoro dzieci z Ukrainy. Dzieci zostały przyjęte bez żadnych opłat, na podstawie paszportu i daty przekroczenia granicy. Jednocześnie otrzymaliśmy informację od przedstawicieli Urzędu m.st Warszawy (dzielnica Białołęka), że możemy liczyć na otrzymanie dotacji podmiotowej również na dzieci z Ukrainy, co było i jest ułatwieniem. Zadbaliśmy, by dzieci i rodzice czuli się u nas komfortowo. Kilkoro dzieci, wraz z rodzicami, wróciło już na Ukrainę.

Na kolejny rok szkolny 2022/2023 również zaoferowaliśmy naszą pomoc nad opieką nad dziećmi. Dzieci, które pozostały w Polsce, kontynuują u nas naukę przedszkolną. Rodzice, którzy znajdą zatrudnienie w Polsce będą wyłącznie ponosić koszty wyżywienia, dla pozostałych opieka jest bezpłatna. Dodatkowo zatrudniliśmy do pomocy jedną z mam dziecka z Ukrainy uczęszczającego do jednego z naszych przedszkoli.