3M

https://www.3mpolska.pl/ Branża
Adres Kajetany
al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Polska

Zaangażowanie firmy 3M w pomoc potrzebującym z Ukrainy

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., 3M oraz pracownicy firmy aktywnie wspierają dotkniętych wojną Ukraińców. 3M zaangażowała się w inicjatywy pomocowe, przekazując m.in. 2 mln dolarów na rzecz pomocy humanitarnej i medycznej. Połączone darowizny od samych pracowników i Fundacji 3M miały wartość ponad 900 tys. dolarów. 3M przekazała – za pośrednictwem organizacji humanitarnych – środki do leczenia ran i inne materiały medyczne dla lekarzy i pracowników medycznych szpitali w Ukrainie. W ramach ww. funduszy firma przekazała 150 tys. dolarów na naukę języka polskiego dla Ukraińców we Wrocławiu.

Wolontariusze 3M organizowali kwesty na pokrycie kosztów dziennych i zakwaterowania uchodźców. Aktywnie realizowane były zbiórki żywności, artykułów higieny osobistej, przedmiotów pierwszej potrzeby. Od początku wojny pracownicy 3M w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech byli bezpośrednio zaangażowani w działania pomocowe na zasadach wolontariatu. Lokalny Zespół Kryzysowy zapewniał stałą pomoc pracownikom 3M z Ukrainy i ich rodzinom. Pracownicy udostępniali potrzebującym swoje mieszkania, wspierali proces adaptacji. Łącznie pod dach 3M-wców w regionie East Europe trafiło 48 pracowników 3M i ich rodzin.

Pomoc od 3M otrzymała też ukraińska drużynę piłkarską juniorów, która znajdowała się na terenie Polski w momencie wybuchu wojny. Pracownicy przygotowali też specjalną broszurę dla uchodźców tłumaczącą kwestię m.in. dokumentów, statusu uchodźcy, opieki medycznej, wsparcia materialnego.

Firma ściśle współpracowała nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także ze spółkami miejskimi czy instytucjami. Wśród największych partnerów wymienić można m.in.: Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Polską Akcję Humanitarną, Polską Misję Medyczną, czy Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.