Pomoc Ukrainie

Pomoc biznesu

Szanowni Państwo,
w imieniu UN Global Compact Network Poland i UN Global Compact Network Ukraine bardzo dziękujemy za pomoc udzieloną obywatelkom i obywatelom Ukrainy oraz podzielenie się z nami informacjami nt. wsparcia ze strony biznesu!

Zapraszamy do zapoznania się z opisami pomocy dla Ukrainy ze strony polskiego i globalnego biznesu!.

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar przekazał środki finansowe na rzecz organizacji, które pomagają profesjonalnie i kierują pomoc tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana oraz w takiej formie, jaka jest najbardziej potrzebna. Były to: Polska Akcja Humanitarna (przekazana kwota przez Energopomiar: 20 000 zł), Fundacja HumanDoc (10 000 zł), Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (10 000 zł), Stowarzyszenie Polski Komitet […]

3M

Zaangażowanie firmy 3M w pomoc potrzebującym z Ukrainy Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., 3M oraz pracownicy firmy aktywnie wspierają dotkniętych wojną Ukraińców. 3M zaangażowała się w inicjatywy pomocowe, przekazując m.in. 2 mln dolarów na rzecz pomocy humanitarnej i medycznej. Połączone darowizny od samych pracowników i Fundacji 3M miały wartość ponad […]

Activ Magdalena Kowalczuk

Organizujemy wśród naszych klientów i z wlasnych środków zbiórki artykułów spożywczych i higienicznych dla uchodźców przebywających w Lęborku.

Adamed Pharma

Adamed Pharma w obliczu działań wojennych w Ukrainie, swoje działania pomocowe koncentruje na dostarczaniu potrzebnych leków dla szpitali na terenach objętych wojną. Od rozpoczęcia wojny jesteśmy w tym zakresie w kontakcie z polskim rządem, instytucjami państwowymi (w tym Rządową Agencją Rezerw Strategicznych), samorządem i organizacjami wyspecjalizowanymi w niesieniu pomocy w takich sytuacjach. Przekazane przez firmę […]

Akademia Maluchów Spółka z o.o.

W okresie od marca 2022 do sierpnia 2022 przyjęliśmy do naszych placówek działających pod nazwą Akademia Maluchów Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkola Integracyjne kilkoro dzieci z Ukrainy. Dzieci zostały przyjęte bez żadnych opłat, na podstawie paszportu i daty przekroczenia granicy. Jednocześnie otrzymaliśmy informację od przedstawicieli Urzędu m.st Warszawy (dzielnica Białołęka), że możemy liczyć na otrzymanie dotacji podmiotowej […]

Akademia WSB

SOLIDARNI Z UKRAINĄ Akademia WSB od pierwszego dnia wojny udziela wielopłaszczyznowego wsparcia Ukrainie, jak i naszym ukraińskim kolegom. Z początkiem wsparcie to miało charakter bezpośredni. Uczelnia organizowała miejsca pobytu dla uchodźców, organizowała zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy oraz służyła pomocą prawną i psychologiczną. Równie aktywnie przedstawiciele AWSB zaangażowali się w znalezienie pracy dla studentów i ich […]