Transport, spedycja i logistyka

Firmy, które pomagały Ukrainie po wybuchu wojny i wzięły udział w naszej ankiecie.

Autostrada Wielkopolska

Kierując się poczuciem solidarności z ludnością cywilną pokrzywdzoną działaniami wojennymi, Autostrada Wielkopolska w okresie 1.03.2022 – 1.06.2022, czyli w okresie największych migracji ludności cywilnej z Ukrainy, zniosła opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem A2 dla pojazdów osobowych zarejestrowanych w tym państwie. Równocześnie, od 1 marca br. wprowadzono zwolnienia z opłat za przejazd dla konwojów humanitarnych wiozących […]

Cargo Exper Group sp. z o.o sp.k.

Pomoc dla osób uciekających z Ukrainy (rodziny naszych pracowników), polegająca na organizacji transportu, znalezienia miejsca zamieszkania oraz pomoc finansowa na organizację miejsca pobytu.

DA-LI DARIUSZ CUBERA

Transport rzeczy na urządzenie domów pomocy dla rodzin z Ukrainy, przekazanie art. spożywczych, śpiworów, kocy, ciepłych ubrań wojskowych, butów, karimat itp.

Grupa PKP

Grupa PKP zaangażowana w pomoc Ukrainie Polska kolej już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę udzieliła pomocy przybywającym do Polski uchodźcom. Dworce kolejowe zarządzane przez PKP S.A. stały się jednymi z pierwszych miejsc, do których trafiali obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski. PKP udostępniły na dworach kolejowych powierzchnie pod prowadzenie 26 punktów pomocowych. Ośrodki wypoczynkowe […]

Nosta Logistik Sp. z o.o.

Nie mogliśmy tylko stać z boku i patrzeć – chcieliśmy móc zrobić coś, by pomóc. Dla nas, jako firmy pomoc ludziom dotkniętym wojną na Ukrainie to ważna sprawa. Konflikt zbrojny między Rosją, a Ukrainą wywołał niespotykaną dotąd falę solidarności – również w NOSTA. Dzięki zaangażowaniu całej Grupy NOSTA udało nam się w ostatnich miesiącach zorganizować […]

OMEGA PILZNO ITiS Godawski&Godawski sp. z o. o.

Firma OMEGA Pilzno, jako operator logistyczny, posiadający magazyny i baze transportową w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą, wielokrotnie angażował się w pomoc, świadcząc swoje usługi nieodpłatnie, lub na ryczałtowych opłatach. Już w marcu 2022 Omega PILZNO, w uzgodnieniu z Ambasadą Ukrainy, udostępniła powierzchnię magazynową w Rzeszowie, na gromadzenie pomocy humanitarnej, która napływała i nadal […]