Szkolenia

Firmy, które pomagały Ukrainie po wybuchu wojny i wzięły udział w naszej ankiecie.

EFEKT PMO Karol Czapik

Pomagaliśmy finansowo oraz rzeczy, jak również jako wolontariusze.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy tuż po wybuchu konfliktu. Pierwsze działania były prowadzone spontanicznie przez pracowników CCIFP i polegały głównie na koordynacji pomocy udzielanej przez firmy stowarzyszone i łączenie ze sobą podmiotów, które chciały wspólnie, poprzez dostarczanie usług, czy towarów, efektywniej nieść pomoc uchodźcom, ale również osobom przebywającym na Ukrainie. […]

Fundacja Diversity Hub

Wraz z Mental Health Center i Mental Health Helpline przygotowaliśmy cykl bezpłatnych wydarzeń online dla biznesu „Pomiędzy bezradnością a chęcią działania. Jak Twoja organizacja może pomóc?”. Zaproponowaliśmy holistyczne podejście i wsparcie dla organizacji współpracujących z Ukraińcami i Ukrainkami. Podczas webinarów poruszyliśmy m.in. następujące tematy: Sztab kryzysowy. Jak D&I / HR może pomagać ludziom w obliczu […]

Fundacja Mamo Pracuj

#DamyRadę #NieJesteśSama Jako Fundacja Mamo Pracuj od 11 lat działamy na rzeczy wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. Wspieramy, edukujemy i inspirujemy kobiety, które chcą pracować. Już w połowie marca br. uruchomiłyśmy projekt skierowany do Ukrainek, które zmuszone zostały do ucieczki przez wojną, oferując pomoc specjalistyczną w szukaniu pracy, pomocy w sprawach administracyjnych i organizacyjnych. […]

Grupa PTWP

Grupa PTWP włączyła się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy, zarówno przekazują pomoc finansową fundacjom pozarządowym, jak i organizując pomoc rzeczową i noclegi oraz wpisując pomoc w swoje podstawowe aktywność: działalność wydawniczą i eventową. Od początku wybuchu wojny redakcje Grupy PTWP publikują informacje o podejmowanych wysiłkach. Wierzymy, że publikowanie i nagłaśnianie informacji o prowadzonych konkretnych […]