Rozrywka

Firmy, które pomagały Ukrainie po wybuchu wojny i wzięły udział w naszej ankiecie.

Balts Sławomir Tokarczyk

Dzieci uchodźców z Ukrainy , mogą przebywac w sali zabaw za darmo bez ograniczeń, zaopatrywanie punktów pomocy w artykuły spożywcze, przyjęcie dwóch Rodzin z Ukrainy wraz z Dziećmi do domu właścicieli firmy.

CD PROJEKT S.A.

W CD PROJEKT podjęliśmy działania od pierwszego dnia, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Zatrudniamy 30 ukraińskich pracowników na całym świecie. Bezpieczeństwo ich i ich rodzin stało się naszym najwyższym priorytetem. Już 24 lutego powołaliśmy międzywydziałowy zespół, którego zadaniem było zidentyfikowanie najpilniejszych spraw, próba znalezienia natychmiastowych rozwiązań i podjęcie skutecznych działań. Jednocześnie koordynowaliśmy działania w różnych obszarach: […]

Ten Square Games

Od pierwszego dnia wybuchu konfliktu na terenie Ukrainy w Ten Square Games został powołany specjalny zespół złożony z naszych specjalistów w obszarach prawnym, administracyjnym i finansowym oraz HR. Zespół podjął działania, aby zapewnić wszystkim pracownikom TSG z Ukrainy oraz ich rodzinom pomoc w relokacji, a także zabezpieczyć ich finansowo w obliczu niestabilnej waluty i obaw […]

Totalizator Sportowy

Pomoc Ukrainie Totalizator Sportowy Totalizator Sportowy zaangażował się w pomoc Ukrainie zarówno bezpośrednio, jak i poprzez wsparcie akcji podejmowanych przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację Totalizatora Sportowego, której jest fundatorem. Jeśli chodzi o pomoc bezpośrednią, jest to szereg różnorodnych działań, do których należą: zapewnienie pobytu 45 uchodźcom w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Krynicy-Zdroju czy […]

Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery w Polsce na początku marca 2022 roku podjęła decyzję o szerokiej współpracy z Polską Akcją Humanitarną. W ramach tej współpracy na antenach kanałów TVN Warner Bros. Discovery wyemitowano 2135 ogłoszeń społecznych PAH o łącznym ekwiwalencie reklamowym na poziomie 8,5 mln zł. TVN Warner Bros. Discovery zorganizowało koncert „Razem z Ukrainą”, który obejrzało […]