Przemysł

Firmy, które pomagały Ukrainie po wybuchu wojny i wzięły udział w naszej ankiecie.

„Energopomiar” Sp. z o.o.

Energopomiar przekazał środki finansowe na rzecz organizacji, które pomagają profesjonalnie i kierują pomoc tam, gdzie jest najbardziej oczekiwana oraz w takiej formie, jaka jest najbardziej potrzebna. Były to: Polska Akcja Humanitarna (przekazana kwota przez Energopomiar: 20 000 zł), Fundacja HumanDoc (10 000 zł), Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (10 000 zł), Stowarzyszenie Polski Komitet […]

AmeriGas Polska

AmeriGas Polska jest jedną z czołowych firm w branży LPG w Polsce. Należymy do grupy UGI International – części biznesu amerykańskiego koncernu UGI Corporation. Jesteśmy grupą energicznych ludzi, tworzących zgrane zespoły.

BASF Polska

BASF Polska od samego początku wojny starał się czynnie angażować w różnorodne wsparcie dla osób z Ukrainy. Początkowo nasi pracownicy spontanicznie organizowali transport, oferowali zakwaterowanie, wsparcie w przemieszczaniu się, a także zbiórki materiałowe. Firma dołączyła następnie do bardziej formalnego wsparcia przekazując dotacje finansowe za pośrednictwem PCK, UNGC, a także Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie zlokalizowana […]

Confirme Sp. z o.o.

Firma Confirme aktywnie włączyła się w działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. W marcu udało nam się sprowadzić do Polski i znaleźć bezpieczne schronienia dla ponad 20 kobiet z dziećmi – to rodziny naszych pracowników z Ukrainy. Kompleksowo pomogliśmy im w zakwaterowaniu (udostępniliśmy na ten cel między innymi dostępne w Confirme zasoby mieszkaniowe), pomogliśmy znaleźć […]

El-Cab Sp. z o.o.

Pomoc polegająca na organizowaniu zbiórek niezbędnych materiałów wśród pracowników Przekazanie środków higienicznych fundacji zajmującej się organizowaniem punktów z pomocą dla uchodźców Pomoc finansowa w ramach grupy Amphenol, przekazana na konto Polskiej Agencji Humanitarnej

Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Zapewnienie bezpłatnego schronienia, dostępu do edukacji, zajęć sportowych, internetu, zakupu żywności, odzieży i środków higieny. Pomoc w sprawach urzędowych, logistyce, tłumaczeniach i znalezieniu pracy.