Doradztwo i Konsulting

Firmy, które pomagały Ukrainie po wybuchu wojny i wzięły udział w naszej ankiecie.

ASTEK Polska Sp. z o.o.

wsparliśmy organizację Vostok.SOS organizującą wsparcie na miejscu wydarzeń, wraz z pracownikami udało nam się dołożyć prawie 17 000 zł do puli zbiórki, wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom została udostępniona możliwość odbycia bezpłatnej konsultacji psychologicznych online dostępnych w 3 językach każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 roku i został przez nas […]

Atmoterm SA

Jako firma bardzo chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania charytatywne. Również tym razem, wspólnie z naszymi pracownikami, podjęliśmy inicjatywy, które miały pomóc naszym wschodnim sąsiadom. Wśród nich warto wymienić: Zbiórki finansowe na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski, Wspólna praca w punktach zbiórek dla potrzebujących, Zapewnienie mieszkań dla […]

Deloitte | Fundacja Deloitte

Deloitte za pośrednictwem Fundacji Deloitte Polska zorganizował pomoc dla Ukrainy w trzech głównych obszarach: wsparcia dla pracowników Deloitte Ukraina i członków ich rodzin, finansowania pomocy humanitarnej we współpracy z organizacjami charytatywnymi w Polsce, Europie Środkowej i Ukrainie, wsparcia działań pracowników Deloitte w realizacji blisko 50 oddolnych inicjatyw pomocowych skierowanych do uchodźców w lokalnych społecznościach. W […]

EFEKT PMO Karol Czapik

Pomagaliśmy finansowo oraz rzeczy, jak również jako wolontariusze.

Esperis Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. Kom.

Nasza firma zapewnia pomoc finansową i rzeczową Osobom, które uciekły z Ukrainy. Udzielamy również pomocy niematerialnej samotnym kobietom i ich dzieciom. Zapewniamy miejsce do zamieszkania. Służymy ciepłym słowem i wsparciem w pokonywaniu trudności oraz w radzeniu sobie z problemami osobistymi i zawodowymi. Mamy pod opieką 3 rodziny z Ukrainy (łącznie 15 osób).

Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) zaangażowała się w pomoc obywatelom Ukrainy tuż po wybuchu konfliktu. Pierwsze działania były prowadzone spontanicznie przez pracowników CCIFP i polegały głównie na koordynacji pomocy udzielanej przez firmy stowarzyszone i łączenie ze sobą podmiotów, które chciały wspólnie, poprzez dostarczanie usług, czy towarów, efektywniej nieść pomoc uchodźcom, ale również osobom przebywającym na Ukrainie. […]